Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT)

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Doradztwo prawno-podatkowe

 • Wyprowadzanie firmy z zaległości

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej